top of page

TARIEVEN

 

 

 

 

€ 40,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 75,00

€ 95,00

€ 40,00

€ 9,40

€ 84,60

Alle behandelingen die u krijgt bij Dynamiek Oefentherapie vallen onder oefentherapie Cesar/Mensendieck. In de meeste gevallen worden de behandeling vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Dit betekend dat u over de behandeling geen eigen risico betaalt.

Hoeveel behandeling u vergoed krijgt is afhankelijk van uw gekozen aanvullende pakket en de dekking die hierin verzekerd is. Het exacte aantal kunt u nakijken op uw polis. 

Het is raadzaam om bij te houden hoeveel vergoeding u (nog) heeft, bij overschrijding van uw dekking moet u de overige behandeling zelf betalen aan uw Oefentherapeut.

 

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat zij standaard 18 behandeling vergoed krijgen uit de basisverzekering. Hiervoor wordt geen eigen risico betaald.

Vanaf de 19de behandeling wordt gebruik gemaakt van het aanvullende pakket.

 

Wanneer u niet aanvullende verzekerd bent, of uw aanvullende vergoeding is al gebruikt, dan gelden onderstaande tarieven.

 

Tarieven geldig voor 2023

 

Zitting oefentherapie                         
(hieronder vallen alle specialisaties : slaapoefentherapie,

chronische pijn, reuma en Medical Kinetics)

Intake en onderzoek (met of zonder verwijzing)            

Behandeling oefentherapie op uw locatie           

 

Intake en onderzoek op uw locatie (met of zonder verwijzing) 

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek        

Verslag voor letselschade en/of bedrijfsarts      

(alleen na toestemmingsverklaring)

 

Niet nagekomen afspraak      

 

Tarieven therapiezwemmen losse les              
10 lessen voor op de magneetband            
voor actuele tarieven zie www.sportbedrijfnunspeet.nl         

 

Op de website van Zorgwijzer kunt u de vergoedingen terug vinden van de meeste aanvullende pakketten. De vergoedingen oefentherapie Cesar/Mensendieck zijn gelijk aan het aantal vergoedingen fysiotherapie. Tenzij anders vermeld door de zorgverzekeraar (Stad Holland en DSW)

KLACHTENREGELING

​Deze praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent dat u met eventuele klachten terecht kunt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht indienen via www.klachtenloketparamedici.nl 

Daar vindt u uitgebreide informatie over de procedure.” 

bottom of page